pozew o alimenty od dziadków wzór

POKER. Zasady i nauka gry w pokera. Forum poker

Temat: jak napisać pozew o alimenty od dziadków?
jak napisać pozew o alimenty od dziadków?
musze to zrobic i nie wiem jak go napisac,czy podac kwote alomentow ustalona
na rozprawie od pana X czy tez inna kwote ,bo i tak te almenty beda ustalane
od nowa?jak zaznaczyc,ze to chodzi o dziadka a nie ojca dziecka?nie wiem jak
sie do tego zabrac,moze ktoras z was ma jakis wzor,bylabym wdzieczna
iza
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,11544821,11544821,jak_napisac_pozew_o_alimenty_od_dziadkow_.htmlTemat: skąd pieniądze???
napisze to samo co napisałem na forum ojca, za co zostałem zbluzgany; Państwo
nie jest do utrzymywania naszych dzieci, nie rozumiem dlaczego kwestie
aliementów nie są u Ciebie uregulowane, to nie wymaga aż tak wielkiego wysiłku,
prosty dokument, prosta sprawa i tyle.

wzór pozwu o alimenty znajdziesz na każdej stronie prawniczej, jeśli ojciec
okaże się nie wypłacalny, obowiązek przechodzi na dalsze osoby spokrewnione z
dzieckiem czyli dziadków czy to z Twojej strony czy ojca

pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,13491991,13491991,skad_pieniadze_.html


Temat: alimenty od mojego ojca
No cóż drogie Panie, ale z przykrością stwierdzam, że Lady ma dużo racji. I
niestety z rozczarowaniem ku niektórym tu się wypowiadających popieram
wypowiedzi Lady...Rodzicielstwo to nie zabawa tylko przwilej i obowiązek, który
wisi przez 20 parę lat.

Czarnacz, nie komentuje Twojego zachowania, gdyż to nie moja sprawa, dostałaś
ode mnie wzór pozwu na szybko napisany.

Rozumiem Twoją cieżką sytuację, szkoda mi dziecka, które ma się pojawić, ale
przyjmij do wiadomości w ciężkich sytuacjach "nie sra się we własnego gniazdo",
istnieje jeszcze prawo Twoje do alimentacji na siebie i dziecko od ojca
biologicznego dziecka przed porodem jak i po, oraz w dalszej kolejności to
spada na dziadków tego ojca, jeśli sam on okazuje się nie wypłacalny. Nie
nadarmo Ci napisałem ten artykuł pod wzorem pozwu, gdyż w sądzie uwierz mi,
spotkasz się z tym. A po takiej sprawie w sądzie, jeśli Twój ojciec będzie
złośliwy (bo będzie miał do tego parwo) wyrzuci Cie wraz z dzieckiem z chałupy
lub zobowiąże do ponoszenia innych kosztów, których Ty w stanie nie będziesz
mogła opłacać z tych skromnych zasądzonych alimentów. To tyle.

pozdrawiam Cię serdecznie, życząc Ci wszystkiego dobrego, a przede wszytskim
rozwiązania problemów w sposób prosty i szczęśliwy i szczęścia przy boku
odpowiedzialnego faceta
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,15030680,15030680,alimenty_od_mojego_ojca.html


Temat: pomocy- sprawa alimentów
Pozew o alimenty od dziadków wygląda tak samo jak pozew o alimety od ojca
dziecka. Zmieniasz tylko dane pozwanego ( wpisujesz jako pozwanego ddziadka lub
babke ). Procedura jest taka sama ( rachunki, wyliczenie kosztów utrzymania )
Co do ex - złoż zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez niego
przestępstwa z art.209 kk. Może to zmusi go do podję cia pracy i poczucia
obowiązku .Wzór na priv.
pzdr
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,24079950,24079950,pomocy_sprawa_alimentow.html


Temat: Zasadzenie alimentów od dziadka
Zasadzenie alimentów od dziadka
Witam mam pytanie czy ma ktoras z was wzor pozwu o zasadzenie alimentow od dziadka poniewaz ojciec dziecka uchyla sie od placenia.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,86181370,86181370,Zasadzenie_alimentow_od_dziadka.html


Temat: witam z Wrocławia
Najpierw musisz podać ojca o alimenty, potem egzekucja przez komornika. Jesli
dostaniesz odpowiedź, że jest niemozliwa, wtedy skladasz pozew o alimenty od
dziadków (wzór w sąsiednim wątku). Nie czekaj

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,17139596,17139596,witam_z_Wroclawia.html


Temat: alimenty- kiedy komornik,czy można z tesciów i jak
Do prokuratury musisz złożyc doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez
Twojego z art.209 kk. Wyslij je pismem poleconym. Co do dziadków dziecka to
składasz pozew o alimenty w miejscu zamieszkania dziecka. Pozew wyglada tak
samo, jakbyś pozywała ojca dziecka, zmieniasz dane i w uzasadnieniu piszesz
dlaczego pozwywasz dziadków.

a oto wzór do prokuratury;

......................
......................
......................

Do rokuratury.............................Zawiadomienie o przestepstwie z artykulu 209 kk


Na podstawie art.209 par.2 kk, zawiadamiam o przestepstwie uporczywego
uchylania sie od ciazacego obowiazku alimentacyjnego wzgledem

.................................................urodz.............w...

.................


Jednoczesnie skladam wniosek o sciganie

.................................ur.............r

w.........................

zamieszkalego w .................ul..........................., z

tytulu przestepstwa okreslonego w art. 209 par.1 kk.

Obowiazek alimentacyjny zostal nalozony

na............................,wyrokiem Sadu Rejonowego w

.......................sygn.akt..............

Mimo istnienia tego obowiazku, zobowiazany uporczywie i zlosliwie

uchyla sie od jego wykonywania.W imieniu maloletniej (-go)matka .................................pzdr

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,23979833,23979833,alimenty_kiedy_komornik_czy_mozna_z_tesciow_i_jak.html


Temat: alimenty - FAQ
Witam,

poddaję pod dyskucję poniższy poradnik (jeszcze nie skończony),
może zmniejszy się nam ilośc pytań  w tym temacie :)

Roszczenia alimentacyjne dzieci względem rodziców

Co tu znajdziesz?
1.Ogólne uwagi ?
2.Na czym polega obowiązek alimentacyjny ?
3.Jak długo trwa ?
4.Ile wynoszą alimenty ?
5.Jak się domagać ?
6.Co po wyroku ?

1. Ogólne uwagi
Obowiązek alimentacyjny wynika z art. 128 - 144 Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego (Dz. U. z 1964. numer 9 poz. 59 z późn. zm.) (dalej krio).
Polega on na obowiązku dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby
także środków wychowania.
Zgodnie z art. 128 krio obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii
prostej (rodziców, dziadków, dzieci, wnuki itd.) oraz rodzeństwo.

2. Obowiązek alimentacyjny rodziców
Zgodnie z art. 133 krio Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych
względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba
że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania
i wychowania.
3. Jak długo ?
Jak wynika z treści powyższego przepisu, prawo rodzinne nie określa górnej
granicy, do której ciąży na rodzicach obowiązek alimentacyjny. Jedyną
przesłanką istnienia lub nie obowiązku płacenia alimentów jest ustalenie,
czy dziecko może utrzymać się samodzielnie. Sąd Najwyższy wielokrotnie
rozstrzygał tę kwestię.
I tak:
Przy orzekaniu co do obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dzieci, które
osiągnęły pełnoletniość należy brać m.in. pod uwagę czy wykazują one chęć
dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają
na kontynuowanie nauki. (wyrok SN z 14.11.1997, sygn. akt: III CKN 257/97)
alimenty mogą przysługiwać, jeżeli uzdolnienia i ambicje dziecka, a także
jego wytrwałość okażą się wystarczają, aby podjąć i kontynuować studia.
Jednakże obowiązek alimentacyjny może ustać w razie braku pozytywnych
wyników. (wyrok z dnia 12.02.1999, sygn. akt: I CKN 499/97)
alimenty należą się, jeżeli dziecko zdobyło wprawdzie wyższe wykształcenie i
ma możliwość podjęcia pracy zawodowej, ale chce kontynuować naukę (wyrok SN
z 24.03.2000, sygn. akt: I CKN 1538/99);
4. Ile wynoszą alimenty?
Podstawą określenie wysokości alimentów jest art. 135 krio. Stwierdza on, że
określając wysokość alimentów Sąd bada:
usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (dziecka)
posiadany majątek oraz możliwości zarobkowe (nie aktualne zarobki) osiągane
przez zobowiązanego
Sąd orzeka o wysokości alimentów mając na uwadze wyżej wymienione
okoliczności.
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego świadczenia
alimentacyjne mogą być potrącane z pensji zobowiązanego. W takim przypadku
wysokość kwoty potrącanej nie może być wyższa niż 3/5 całej pensji.
Jednakże - zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 26.04.1972 (sygn.
akt: III CRN 24/72) nie jest to przeszkodą w zasądzeniu alimentów w wyższej
wysokości niż kwota, która jest możliwa do uzyskania w ten sposób.
5. Jak się domagać alimentów ?
Jeżeli osoba zobowiązana nie chce płacić alimentów dobrowolnie, osoba
uprawniona może wnieść pozew do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego,w którym
żąda zasądzenia na swoją rzecz alimentów od osoby zobowiązanej.
Jeżeli osoba uprawnioną jest dziecko, pozew w jego imieniu może złożyć jego
rodzic (opiekun), jako jego przedstawiciel ustawowy.
5.Co powinien zawierać pozew? (zobacz wzór)
- Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
- imię i nazwisko stron (powodem jest osoba żądająca, pozwanym zobowiązana
do płacenia), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
- oznaczenie rodzaju pisma
- osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych
okoliczności;
- podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
- wymienienie załączników
- miejsce zamieszkania stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
- dokładnie określone żądanie,
- wartość przedmiotu sporu (żądane alimenty za jeden miesiąc razy dwanaście
miesięcy, chyba że żądanie obejmuje alimenty za okres krótszy niż rok,
wówczas kwota żądana za cały okres)
- przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

Strona, która żąda zasądzenia alimentów jest zwolniona z kosztów sądowych.

5.Co po wyroku?
Po uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty strona zobowiązana do płacenia
powinna je płacić w sposób określony przez sąd w wyroku.
Jeżeli nie robi tego dobrowolnie, osoba uprawniona może złożyć wniosek o
wszczęcie egzekucji. (zobacz wzór)
Wniosek składa się u Komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
osoby zobowiązanej.
Wniosek jest zwolniony od opłat.


Źródło: topranking.pl/1856/alimenty,faq.php


Temat: :-(((
Warszawa, dnia ........................ r.

Do
Sądu Rejonowego
dla Warszawy .....................
w Warszawie
Wydział ...............Rodzinny i Nieletnich

Powódka:
małoletnia ......................
zam. ....................
ul. .......................
reprezentowana przez matkę ...............................
zam. ...................
ul. .........................
Pozwany:
.....................................
zam. ............................
ul. .....................................

Wartość przedmiotu sporu ........................................

Pozew o alimenty

W imieniu małoletniej powódki ..........................................., jako
jej przedstawicielka ustawowa wnoszę o:

I. Zasądzenie od pozwanego ........................... na rzecz małoletniej
powódki ............................... alimentów w
kwocie ...................... zł miesięcznie (słownie: ................),
płatnych do 5 dnia każdego bieżącego miesiąca z góry wraz z ustawowymi
odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat do rąk
matki ..................................., jako przedstawicielki ustawowej
małoletniej powódki począwszy od dnia ..................................... r.
II. Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania według
norm przepisanych;
III. Rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda.


Uzasadnienie

W dniu ............................ powódka zawarła
z ........................... związek małżeński.

dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa

Ze związku tego urodziła się dnia r.
córka .

dowód: odpis skrócony aktu urodzenia

W dniu..................... r. Sąd....................Wydział .............
Cywilny orzekł rozwód .

dowód: odpis wyroku

Ojciec dziecka w wyroku rozwodowym został zobowiązany do płacenia na rzecz
małoletniej powódki ............................. miesięcznych alimentów w
kwocie ........................., jednakże do dnia sporządzenia niniejszego
pozwu nie wywiązywał się z w/w obowiązku. Ponadto pozwany nie utrzymuje z
dzieckiem żadnego kontaktu, a egzekucja skierowana przeciwko niemu nie dała
żadnych rezultatów, ponieważ pozwany pozostaje bez pracy. W związku z powyższym
w niniejszej sprawie możliwe jest jedynie dochodzenie na podstawie art. 132 kro
alimentów od zobowiązanych w dalszej kolejności, tj. od rodziców ojca dziecka -
.................................................... (imiona i nazwiska
dziadków).
Należy stwierdzić, iż matka powódki mieszka sama, pracuje
w .............................. i na stanowisku .............................
i osiąga miesięczny dochód w wysokości ............................ zł.

dowód: zaświadczenie o zarobkach

Jest to jej jedyne źródło dochodu. Na opłaty związane z mieszkaniem
przeznacza .................. zł miesięcznie.

Na ubranie, jedzenie i inne potrzeby małoletniej ........................
wydaje miesięcznie około ............................ zł.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.................................
(podpis)
Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
2. Odpis skrócony aktu urodzenia.
3. Odpis wyroku.
4. Zaświadczenie o zarobkach.
5. Odpis pozwu i załączników.
Sporządziła:
mgr Katarzyna Janowska


Wklejam wzór pozwu o alimenty od dziadków. Więcej informacji możesz spróbować
znaleźć na stronie www.poradaprawna.pl Na tej stronie prawnicy bezpłatnie
udzielają porad.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,24040329,24040329,_.html